Site icon KoKom

Nasjonal konferanse Værnes – Evaluering

KoKom har foretatt en enkel evaluering av konferansen for AMK og LV-sentraler.

På bakgrunn av de evalueringsskjema som vi fikk og muntlige tilbakemeldinger under og i etterkant av konferansen er det grunnlag for ¨si at konferansen var vellykket.

Vi mottok 67 evalueringsskjema (dvs en svarprosent på 42).

Skjemaet var bygget opp med kategoriene 1 til 5 der 1 er dårligst og 5 er best

På spørsmålet om det faglige innholdet svarte til forventingene var score 4,2.

På spørsmålet om det var satt av nok tid til erfaringsutveksling var score 4,7.

Tilbakemeldingene på den geografiske plasseringen endte på 4,6.

På spørsmål om forventinger ift sesjonene ble score 4,3.

Vedlagt følger en sammenstilling avevalueringsskjemaene. Her er og lagt inn de kommentarer som vi fikk, blantannet med gode innspill til tema på kommende konferanser.

Vi er takknemlig for de tilbakemeldinger vi har fått, og håper at vi sammen med Helsedirektoratet og Nklm får mulighet til å arrangere flere slike konferanser.

Exit mobile version