Site icon KoKom

Møte mellom Helsedirektoratet og landets AMK

Helsedirektoratet inviterte til nasjonalt AMK-møte for ledere og fagutviklere 5. februar 2021. Landets AMK-sentraler ble invitert inn med to deltagere hver. KoKom, NKLM og NAKOS var også representert under møtet.

Hensikt: Helsedirektoratet ønsket gjennomgang av begrepsbruk, registrering og informasjon om bruk av akutthjelper/ tilsvarende, samt at de ønsket å informere om statistikkløsninger for svartider 113.

Formålet var «å lytte, lære og forstå!» i forbindelse med utarbeidelse av veileder som skal komme innen 1.mai, og å informere om og få innspill til den nye dashboard-løsningen Helsedirektoratet har lansert.

Referat: Møte mellom Helsedirektoratet og landets AMK

Exit mobile version