Site icon KoKom

Minneord

En viktig stemme for pasientperspektivet er borte

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Atle Utkilen brått døde den 2 mai. Både som medlem i Faglig referansegruppe i KoKom og i ulike prosjekt har Atle vært en viktig bidragsyter som kunne fortelle om pasientenes perspektiver og behov. Hans brede kunnskap og erfaring, kombinert med en vennlig og behagelig væremåte, gjorde at man alltid lyttet med interesse til hans innspill.

Våre varmeste tanker går til hans nærmeste. En viktig stemme er forstummet. Atle Utkilen vil bli husket med respekt og vemod, men også med glede fordi vi har fått anledning til å samarbeide med ham.

Atle Utkilen representerte Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse i faglig referansegruppe i KoKom

På vegne av KoKom
Guttorm Brattebø
leder

Exit mobile version