Site icon KoKom

Masteroppgave-Videosamtale på AMK

Internasjonalt ser det ut til at vi er i startfasen med å ta i bruk videosamtale på medisinske nødmeldesentraler.
I Vestre Viken har man siden 2021 brukt videosamtale på AMK sentralen. I denne masteroppgaven har Hans-Christian S. Platou innhentet evalueringer fra AMK-operatørene fra de to første årene etter at man startet med videosamtale på AMK sentralen i Vestre Viken i 2021.

Erfaringen fra 4400 evalueringsskjemaer presenteres i Masteroppgaven som du kan lese her: «Videosamtale på AMK».

Foto: Vestre Viken

Exit mobile version