Site icon KoKom

Lettere tilgang til pasientopplysninger for læring

«Stortinget har vedtatt endringer i Helsepersonellovens §29c, gjeldende fra 1. januar 2021, som skal forenkle helsepersonells tilgang til opplysninger for egen læring om pasienter de har deltatt i behandlingsforløpet til. I praksis sørger denne loven for at helsepersonell som har ytt helsehjelp til en pasient i et konkret behandlingsforløp kan få opplysninger om det videre forløp for pasienten (f.eks. diagnose etter undersøkelse i akuttmottak). I praksis kan en telefon fra f.eks. AMK- eller legevaktpersonell til akuttmottak være nok for at relevante opplysninger etter §29c kan utleveres, men kun til egen læring for den som spør. Den som ber om opplysninger må sørge for at den som blir spurt får nok opplysninger til å finne riktig pasient og til å være sikker på at den som spør deltok i pasientbehandlingen. Samtykke fra pasienten kreves ikke, men det skal, av utleverende personell, registreres i pasientens journal at det er utlevert opplysninger, til hvem det er gitt, hvilke opplysninger, samt at det er §29c som er gjeldende og at det gjelder læring. Dette er en fin mulighet for å øke kompetansen for personell i nødmeldetjenesten, i det man får en mulighet til å undersøke om sine antagelser og tiltak var korrekte.»

 

Tekst: Emil Iversen

Exit mobile version