Site icon KoKom

Lederskifte ved AMK Sør-Trøndelag

Etter 29 år med medisinsk nødmeldetjeneste går nå Kirsten Mo Haga over i pensjonistenes rekker.  

Fra 1.9 er Christoffer Strøm ny avdelingssjef ved AMK Sør-Trøndelag.  Han har bakgrunn fra AMK og ambulansetjeneste, og kommer nå fra stilling som administrasjonskoordinator i klinikken ved St. Olav.

Kirsten Mo Haga, AMK Sør- Trøndelag pensjoneres 1. september 2020.

Allerede fra medisinsk nødmeldetjeneste gryende morgen på 80 – 90 tallet har Kirsten vært aktiv deltager i utviklingen. De startet forberedelser for etablering av AMK og LVS i Helse Midt 1991 og fra den tid og fram til i dag har Kirsten ledet AMK Sør Trøndelag med stødig hånd.

Kirsten representerte Helse Midt i referansegruppen for KoKom over en lengre periode. Videre har hun deltatt i flere av våre prosjekter allerede fra 1998 med kompetanseløft og videreutvikling av medisinsk nødmeldetjeneste. I alle prosjekter har Kirsten vært svært engasjert, tydelig i sine meninger og bidratt med sin brede erfaring og kunnskap.

Kirsten har deltatt i flere nasjonale utredninger og anbefalinger; for å nevne noen: Definisjonskatalogen, FENN-utredning, Fremtidig organisering av AMK sentralene, Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten osv. Hun var også aktiv medlem av «geriljagruppen» som kjempet for å beholde det medisinske nødnummer 113.

Kirsten har satt spor etter seg ikke bare i Helse Midt – men i vårt nasjonale fagmiljø.

KoKom takker for godt samarbeid og ønsker alt godt for pensjonistlivet!

 

Exit mobile version