Landsdekkende tilbud til førstehjelpere

Å havne i en førstehjelpssituasjon kan være en tøff opplevelse. Når ambulansen har kjørt står du gjerne igjen med mange tanker og spørsmål.

RAKOS tilbyr samtale med erfarent helsepersonell der vi sammen kan gjennomgå hendelsen og du kan få svar på eventuelle spørsmål. Tilbudet er landsdekkende!

Nytt telefonnummer for tilbudet er: 02415.

RAKOS har i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd laget en informasjonsfilm om dette tilbudet:

VIDEO – Oppfølging av førstehjelpere

Del den gjerne videoen videre!  

For førstehjelpere: Førstehjelpere – Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

For helsepersonell: Oppfølging av førstehjelpere – Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

For spørsmål om selve tilbudet:

 

Anna Moe Øvstebø

Prosjektleder Oppfølging av førstehjelpere, Stavanger universitetssjukehus

Tlf.: 986 11 155

E-post: anna.marie.moe.ovstebosus@sus.no

 

Conrad Bjørshol

Seniorforsker og overlege i anestesi,     Stavanger universitetssjukehus

Tlf.: 997 33 818

E-post: conrad.bjorshol@sus.no.

 

For spørsmål eller informasjon om Norsk Førstehjelpsråd sitt arbeid: 

Thomas Berg Green

Daglig leder Norsk Førstehjelpsråd

Seniorrådgiver NAKOS

Tlf.: 24 02 22 20 (Direktevalg 1)

E-post: Thomas@norskforstehjelpsrad.no

Loading