Site icon KoKom

KoKom arrangerer samling for AMK-fagutviklere og –ledere

Tirsdag 9. april på Park Inn Gardermoen.

Etter å vært i kontakt med lederne av AMK-sentralene angående fremdriften i Sammen redder vi liv – delprosjekt 113, tar KoKom nå initiativ til en samling for å samkjøre det videre arbeidet. Vi vil diskutere mål, måter å nå disse på, og dele erfaringer og løsninger slik at ikke alle sitter hver for seg og gjør mer eller mindre samme jobben. Sammen kan vi sannsynligvis finne bedre og mer effektive løsninger for at pasientene skal få enda bedre tjenester. KoKom vil presentere forslag til måter å jobbe videre med Delprosjekt 113 på. Det vil så bli satt av tid til bearbeiding av dette i grupper, så man kan dele det arbeidet som allerede er gjort lokalt og planlegge felles innsats videre. Vi forsøker å lage et opplegg som alle kan få utbytte av, uavhengig om man er kommet godt i gang med arbeidet med Delprosjekt 113, eller om man er i startgropen. Mer info kommer etter hvert, slik at alle får forberedt seg.

Tekst: Emil Iversen

Exit mobile version