Interessant om kunstig intelligens

Alle snakker om AI, men hva menes med maskinlæring og algoritmer? Og hvordan kan denne teknologien benyttes i den medisinske nødmeldetjenesten? En rapport fra den europeiske elektrotekniske kommisjon (IEC) kan være med på å gjøre deg litt klokere.

Tekst: Guttorm Brattebø

For tiden er det ofte man hører at kunstig intelligens (KI) eller AI (artificial intelligence) i fremtiden skal løse mange av de oppgaver som vi mennesker gjør i dag. Eksempler på dette er tale-roboter («chat-bots») som noen firma benytter i sine kundetelefoner. I andre sammenhenger har man vist at datamaskiner kan lære å gjenkjenne datamønstre og på den måten hjelpe til i analyse av store datamengder. Det er derfor mange mener at KI kommer til å være en kjerneteknologi i mange type industri og kanskje til og med være den drivende kraft i den fjerde industrielle revolusjon!

Vedrørende bruk av denne teknologien i den medisinske nødmeldetjeneste har vi tidligere skrevet om de erfaringer man har gjort i Danmark, der den akuttmedisinske kommunikasjonssentralen i Hovedstadsregionen (København) nå benytter KI for å tidlig opplyse operatøren om at en henvendelse kan dreie seg om hjertestans

Men hva er det egentlig vi snakker om når vi diskuterer KI eller AI? Den europeiske elektrotekniske kommisjon (IEC) er en internasjonal organisasjon med 86 medlemsnasjoner som ble grunnlagt i 1906. Organisasjonen arbeider for internasjonal standardisering innen det elektrotekniske området.

IEC publiserte i 2018 et såkalt «white paper» om KI med tittelen «Artificial intelligence across industries».

Dette er en grundig med lesverdig innføring i hva KI er og hvordan man i IEC mener at KI kan benyttes i ulike deler av samfunnet og hvorfor det er behov for standardisering.

Det er Norsk Elektro­teknisk Komite (NEK) som representerer Norge i IEC.

Loading