Site icon KoKom

Husk søknadsfrister til etter- og videreutdanninger relevante for medisinsk nødmeldetjeneste

KoKom minner om at det er etablert aktuelle etter- og videreutdanninger for operatører i medisinsk nødmeldetjeneste ved både OsloMet og Politihøgskolen.

 1. Videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste ved OsloMet

Studiet er for helsepersonell som vil heve kompetansen til å jobbe i medisinsk nødmeldetjeneste, som legevaktsentraler og akuttmedisinske kommunikasjonssentraler.
Les mer her: Medisinsk nødmeldetjeneste – OsloMet

Søknadsfrister:

  1. april: ordinær søknadsfrist
  2. mars: tidlig opptak

  2.Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene ved Politihøgskolen

PHS har lyst ut følgende utdanninger for høsten 2024;

Les mer her: Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene – Politihøgskolen (politihogskolen.no)

NB: Aktuelle kandidater må ha anbefaling fra leder – søknadsfrist 16.februar

Foto: Trond Strand, Brannvesenet og Politiet

Exit mobile version