Site icon KoKom

Har vi glemt legevaktsentralene?

I en kronikk i Dagens Medisin nylig argumenterer Guttorm Brattebø og Emil Kristoffer Iversen fra KoKom, sammen med seksjonsoverlege Ida Natås ved Oslo Legevakt
og legevaktsjef Silje Longva Todnem i Hardanger og Voss legevaktdistrikt, for at legevaktsentralene fortjener et løft i både anerkjennelse og kompetanse.

Innlegget kan du lese her.

Exit mobile version