Site icon KoKom

Forslag til fremtidig opplæringsløp i AMK og legevaktsentraler (LVS)

KoKoms kompetanseplaner fra 2012 er under revidering.
Figur under viser tenkt oppbygging av modulene.

Opplæringsløpet starter med en felles modul for operatører ved LVS og AMK, og bygges videre med egne moduler for AMK og LVS. Målet er at alle operatører ved AMK og LVS skal få en enhetlig grunnopplæring innen systemforståelse, normerende dokumenter og kjennskap til kommunikasjonslinjer i den akuttmedisinsk kjede. Denne kunnskapen bygges det videre på med regional modul for AMK, for LVS felles modul innen AMK området osv.

Vi har utarbeidet et forslag til hvilke elementer i kompetanseplanen som bør være felles og hvilke elementer hvor det er naturlig å ha i en lokal plan.

Felles grunnmodul for LVS og AMK: systemforståelse, kommunikasjon med innringer, hastegrads- og kriteriefastsetting, samhandling, pasientsikkerhet, ansvars og oppgaver, terminologi, lover og regler, IKT, etikk og deler av innføring i beslutningsstøttesystemer osv.

Fellesmodul AMK: Særegne handlingsmønster for samhandling mellom AMK og LVS, 11x og andre aktører innen beredskapstjenesten.

Regional modul AMK: koordinering av LA-ressurser og rutiner for hendelseshåndtering i grenseområdene.

Lokal modul AMK: opplæringsplan, sjekklister, timeplaner, sertifisering, resertifisering, simuleringscase og lydlogg gjennomgang

Fellesmodul 11x: Sentralt pågår et arbeid med å etablere en fellesmodul for 11x-miljøet i regi av politihøgskolen.

Lokal modul LVS innen AMK område: samhandling mellom AMK og LVS

Lokal modul LVS: opplæringsplan, sjekklister, timeplaner, sertifisering, resertifisering, simuleringscase og lydlogg gjennomgang

 Send oss gjerne innspill fra den på vårt grovutkast til post@kokom.no

Se gjerne innslag om kompetanse fra webinar 19.11.20

Tekst: Grethe H.F.Valdersnes

Exit mobile version