Site icon KoKom

Evaluering av webinar for AMK og LV sentraler 19.11.20

Torsdag 19.11.20 ble det avholdt webinar som alternativ til de nasjonale konferansene som KoKom og NKLM har arrangert de to siste årene.

Det var registrert 230 påmeldte deltakere, som alle fikk tilsendt noen spørsmål i etterkant.

Vi fikk inn 62 svar (svarprosent på 27).

På spørsmålet om deltakerne synes webinaret var hhv interessant og nyttig var score hhv 8,1 og 7,9 (skala 1.10, hvor 10 er best).

På spørsmålet om det er ønskelig med flere slike webinar var svaret JA, delt likt mellom ønske om flere webinar med mange korte innlegg og flere webinar med noe færre innlegg og mer i dybden.

På spørsmål om ønskede tema fremover kom disse på topp:

Se hele Evalueringen.

Her kan du se AMK og LVS Webinaret

Tekst: Christine Bergesen

Exit mobile version