Site icon KoKom

Er det «smartklokker» som vil kontakte oss i fremtiden?

TV2 Nyhetene hadde lørdag 4. august et innslag om en syklist som hadde falt og blitt alvorlig skadet og som brukte en smartklokke for å kontakte AMK. KoKom ble bedt om å kommentere hendelsen og som innslaget viser kan det være en utfordring dersom medisinsk nødmeldetjeneste får et økende antall med automatiske henvendelser. Hver oppringning må jo sjekkes ut og med dagens kapasitet er det knapt noen LVS eller AMK som vil tåle en slik økning. Såkalt velferdsteknologi reiser og andre problemstillinger som standardisering av målemetoder og alarmgrenser, skylagring av helsedata, integrasjon mot systemene i helsesektoren ol.  Se innslaget fra TV2. 

Exit mobile version