Site icon KoKom

Barn som pårørende – Akuttkortet

Tekst:Christine Bergesen

BarnsBeste er et kompetansenettverk opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og eies og ledes av Helse Sør-Øst. Nettverket arbeider for at barn som pårørende og deres familier får den oppfølging de har behov for. Målgruppen er myndigheter, institusjoner og organisasjoner, kompetansemiljøer og fagpersoner innen helse og oppvekst.

 

Akuttkortet

BarnsBeste tilbyr kostnadsfritt et spesialtilpasset akuttkort til ambulansetjenesten og andre prehospitale tjenester. Kortet gir råd om hvordan voksne kan ivareta barn i akutte situasjoner. Størrelsen på akuttkortet er 75x100mm og trykkes på et solid plastlignende papir.

Når du bestiller: vennligst oppgi antall kort, telefonnummer og postadresse til sykehuset det gjelder.

Kortet bestilles via barnsbeste@sshf.no

https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste/verktoy-materiell-film#akuttkortet

 

Exit mobile version