Site icon KoKom

Årets 1. nyhetsbrev fra AMK IKT 2021

Årets første nyhetsbrev  fra AMK IKT interregionalt prosjekt –

Her kan du lese om detaljspesifiseringsfasen er i ferd med å bli avsluttet og om overordnede planer videre.

Nr. 1 17. mars 2021

 

Her kan du lese tidligere nyhetsbrev fra prosjekt AMK IKT.

Nr. 1 14.januar 2020

Nr. 2 23.januar 2020

Nr. 3 25. mars 2020

Nr. 4  26. mai 2020

 

 

Exit mobile version