Site icon KoKom

Alle hjerneslag avdekkes ikke av FAST / PRATE – SMILE – LØFTE

KoKom leder et større prosjekt (som for øvrig nylig fikk støtte fra Forskningsrådet) om kunstig intelligens og hjerneslag på 113, samt at vi bidrar i revisjonen av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN)-oppslag 28 om mulig hjerneslag. Derfor har vi sett på data fra Norsk Hjerneslagregister (NHR) og funnet resultater som er spennende og verdt å dele.

Vi synes vel alle at det er vanskelig å vurdere svimle pasienter, enten det er på telefonen, men også ved klinisk undersøkelse. Det blir ikke lettere av det vi presenterer her, men tallene kan være verdt å ha med seg i møtet med slike pasienter:

I løpet av 2020 er det registrert 8941 pasienter med diagnosen «Hjerneslag» i NHR. Svimmelhet er registrert som symptom hos 778 (ca 9%) av disse pasientene. Av de 778 svimle pasientene, hadde 507 pasienter ikke samtidig FAST-symptomer, og de er da med i gruppen av hjerneslagpasientene som ikke har FAST-symptomer (31% av 8941). For synsproblemer viser tallene fra NHR at ca 7% av pasienter med akutt hjerneslag hadde synsproblemer uten samtidig FAST-symptomer.

FAST / PRATE – SMILE – LØFTE er veldig nyttig i vurderingen av pasienter med mulig akutt hjerneslag, både på telefon og ved klinisk undersøkelse, så sant undersøkelsen gjennomføres aktivt og fullstendig. Men vi må altså være obs på relativt store pasientgrupper som man ikke avdekker slag hos med disse undersøkelsene. Utfordringen gjelder selvfølgelig i AMK, men også for LVS og på fastlegekontorer,  for vi ser i vårt eget forskningsmateriale at ganske mange pasienter er i kontakt med LVS og fastlegekontor i akuttforløpet av sitt hjerneslag.

NIMN revideres i disse dager, og KoKom bistår blant annet i revisjonen av oppslag 28 om mulig hjerneslag. Kanskje vil vi i fremtiden, gjennom forskningsprosjekt, også kunne bidra med kunstig intelligens som beslutningsstøtte for AMK- og LVS-operatører?

Vil du lese mer om dette temaet, kan Hjerneslagregisteret sin årsrapport fra 2020 gi et spennende innblikk i dataene. I tillegg er denne artikkelen fra Tidsskrift for den Norske Legeforening om utredning ved akutt svimmelhet spennende, men den viser også hvor komplisert svimmelhet er å vurdere i akuttfasen.

Exit mobile version