Nytt nyhetsbrev fra AMK IKT

I 2018 ble det startet prosjektet som hadde som formål å anskaffe nye IKT-løsninger til landets 16 AMK-sentraler.

De fire helseregionene har samarbeidet tett om kravspesifikasjonen, og har gjennomført flere høringsrunder, nå er den godkjent for utlysing.

Her kan du lese nyhetsbrevene fra prosjekt AMK IKT.

Nr. 1 – 3. april 2019
Nr. 2 – 20. mai 2019
Nr. 3 – 5. juli 2019
Nr. 4 – 16.september 2019
Nr.5 – 20.november 2019