Site icon KoKom

Selv om pasienten puster, kan du starte hjerte-lungeredning

Camilla Hardeland,  førsteamanuensis, avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold og Forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo Universitetssykehus har skrevet en artikkel basert på en studie gjennomført ved tre AMK-sentraler.

Studien viste  at opptil 1/3 av hjertestanspasientene ikke fikk hjerte-lungeredning med en gang fordi de fortsatt pustet.

Både tilskuere og helsepersonell på 113-telefonen mistolket pustingen så pasienten enten ikke fikk hjerte-lungeredning i det hele tatt, eller at de ikke fikk det før pasienten helt hadde sluttet å puste.

Pasientene som pustet, men pustet unormalt, gjorde ofte det i mange minutter. Dette skapte en forsinkelse i oppstart av hjerte-lungeredning, og reduserte derfor pasientens mulighet til å overleve.

I en av AMK-sentralene trente AMK-operatørene spesifikt på gjenkjenning av hjertestans. I etterkant av dette var tallet på hendelser der hjerte-lungeredning ikke ble startet umiddelbart på grunn av denne pustingen redusert fra over 30 prosent til 10 prosent.

Tekst: Kristine Dreyer

Kilde: https://forskning.no/helse-hjertet-kronikk/hjertestans-selv-om-pasienten-puster-kan-du-starte-hjerte-lungeredning/1265575?fbclid=IwAR1xFF2EsU0Chkc_AyErzzebKQKM0jaQFBcYJrxdvVTtimY6ej_gLjjei98

Exit mobile version