Trippelvarsling

Hjem/Tag:Trippelvarsling

Varsling fra AMK til andre nødetater (Trippelvarsling)

Hendelsen på Valdresekspressen i november 2013 er evaluert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i rapport «Valdresekspressen Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013». Rapporten peker på at det ikke ble utført trippelvarsling og kontinuerlig informasjonsdeling på en tilfredsstillende måte. Som oppfølgning av denne rapporten fra DSB, har KoKom på oppdrag fra Helsedirektoratet