Sykehus

Hjem/Tag:Sykehus

Bedre akuttmedisinsk behandling før pasientene kommer til sykehus

Norge har svært gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Vi skal fortsette og utvikle disse tjenestene. Ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen. I Nasjonal helse- og sykehusplan legger regjeringen til rette for å styrke ambulansetjenesten. – Oppgavedeling mellom sykehus og ambulansetjenester må ses i sammenheng. Dersom det gjøres endringer i akuttberedskapen ved sykehus, må det