Responstid

Hjem/Tag:Responstid

Krav om responstid for ambulanser bør forskriftsfestes

Ambulanseforbundet ønsker sterkere forpliktelser om hvor raskt ambulansen skal være fremme. I det såkalte akuttutvalgets utredning om prehospitale tjenester, som ble sluppet før jul, ble det foreslått å innføre nasjonale mål om responstid for ambulansetjenesten. Utvalget anbefaler imidlertid ikke å forskriftsfeste disse målene, men tar til orde for at de skal fungere som kvalitetsindikatorer for