hovedredningssentralen

Hjem/Tag:hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen koblet til nødnettet

Hovedredningssentralen Sør-Norge gikk live på nødnett 12. januar 2016 klokken 12.00. – Det markerer en ny æra for redningstjenesten, meldte sentralen i dag. Nødalarmsentral og brannvesen i Sør-Rogaland tok i bruk det nye nødnettet for ett år siden. Nødnett er et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Det er et