Forskrift

Hjem/Tag:Forskrift

Krav om responstid for ambulanser bør forskriftsfestes

Ambulanseforbundet ønsker sterkere forpliktelser om hvor raskt ambulansen skal være fremme. I det såkalte akuttutvalgets utredning om prehospitale tjenester, som ble sluppet før jul, ble det foreslått å innføre nasjonale mål om responstid for ambulansetjenesten. Utvalget anbefaler imidlertid ikke å forskriftsfeste disse målene, men tar til orde for at de skal fungere som kvalitetsindikatorer for

Nye krav til akuttmedisinske tjenester

Kongen i statsråd vedtok fredag nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, som kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste. - Folk skal være trygge på at de får god hjelp i akutte situasjoner. Derfor er kvalitet og kompetanse i de akuttmedisinske tjenestene helt avgjørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Målet med endringene i ny