Ambulansetjenesten

Hjem/Tag:Ambulansetjenesten

«Endringen vil innebære en reduksjon i beredskap på 1-2 prosent»

Nordlandssykehuset tar nå til motmæle mot kritikken. Tillitsvalgte har reagert kraftig på at Nordlandssykehuset har vedtatt å kutte i beredskapen i ambulansetjensten. I en pressemelding gjør sykehusets kommunikasjonssjef Randi Angelsen rede for ambulansetjenestens beredskap etter vedtak i styret 24. mars: "Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset har et overtidsbudsjett på drøyt 10 millioner. I 2014 utgjorde benyttet overtid