Undervisningsmodul for trafikkoperatører (VTS)

Hjem/Prosjekter/Pågående prosjekter/Undervisningsmodul for trafikkoperatører (VTS)

Undervisningsmodul for trafikkoperatører (VTS)

KoKom har fått i oppdrag av Veidirektoratet (VD) og Veitrafikksentralen avd. Øst (VTS Øst) å utvikle en undervisningsmodul i temaene «Nødanrop, stressmestring og førstehjelp».

Kursmodulen, som går over 3 dager, inngår i det nasjonale kurs- og sertifiseringsopplegget for trafikkoperatører ved veitrafikksentralene.

Kursmodulen «Nødanrop, stressmestring og førstehjelp» tar blant annet for seg følgende tema:

Grunnleggende førstehjelp

(Tar utgangspunkt i NGF; Norsk Grunnkurs i Førstehjelp, fra Norsk Førstehjelpsråd.)

 • Kjeden som redder liv.
 • Varsling til 1-1-3, medisinsk nødtelefon.
 • Vurdering av skadet person.
 • Frie luftveier.
 • Sideleie.
 • Hjerte-lunge-redning (HLR).
 • Vurdering av skade og ulykke.
 • Sikring av skadested.
 • Vurdere indre blødning.
 • Satt noe i halsen, fremmedlegeme.
 • Akutt hjertesykdom.
 • Hjerneslag.
 • MC-hjelm, hjelmavtrekk på bevisstløs.
 • Førstehjelp i det daglige; brann-/etseskader, ytre blødninger/sår, brudd.
 • Praktiske øvelser.

DHLR – Kurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter

(Tar utgangspunkt i kurset DHLR; hjerte-lunge-redning med bruk av hjertestarter, fra Norsk Resuscitasjonsråd.)

 • Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans.
 • Repetisjon av hjerte-lunge-redning.
 • Bruk av hjertestarter.
 • Praktiske øvelser.

Førstehjelp: Trafikkskader

 • Høyenergiskader.
 • Multi-traume.
 • Brannskader.
 • Hypotermi (generell nedkjøling).
 • Andre skader som kan skje på og ved vei.

Mottak av nødanrop og stressmestring

 • Kommunikasjon med innringer / «hjelper».
 • Veiledning av førstehjelper via telefon.
 • Kommunikasjon med AMK.
 • Situasjonsavhengig aksjonsplan, mht sikkerhet og vern av liv.
 • Innringers akutte stressreaksjon.
 • Case-oppgave / gruppearbeid / rollespill.

Stressmestring

 • Hva er stress?
 • «Fight og flight».
 • Fysisk og psykisk reaksjon.
 • Faresignaler.
 • Mestringsstrategier.
 • Kollegastøtte / kameratstøtte.
 • Emosjonell førstehjelp.
 • Debriefing.
 • Defusing.
 • Eksempler fra virkeligheten.
 • Case-oppgave / gruppearbeid / rollespill.
 • «Kollega i krise».