Revisjon av KoKom-håndboken

Hjem/Prosjekter/Pågående prosjekter/Revisjon av KoKom-håndboken

Revisjon av «Håndbok – kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner»

Bakgrunn
Håndboken er kommet ut i 4 utgaver; 2001, 2003, 2007 og siste, reviderte utgave fra 2009.

Det er fremdeles etterspørsel etter KoKom-håndboken v.4. Hele 1500 eksemplarer er sendt ut etter bestilling.

Håndboken, kalt «KoKoms lille blå», gir en oversikt over:

 • Struktur og faglig innhold i medisinsk nødmeldetjeneste
 • Oppgaver og ansvar i akuttmedisinsk beredskap og aksjon
 • Handling og samhandling i hele den akuttmedisinske kjede
 • Kommunikasjon
 • Samvirke mellom nødetatene
 • Faglige retningslinjer
 • I tillegg inneholder håndboken aktuelle lover, forskrifter og rundskriv for helsepersonell.

  Håndboken var primært utarbeidet for turnuskandidater og nyansatte leger i kommunen, men er også godt mottatt av operatører på LV-/AMK-sentraler og ambulansepersonell.

  Det er et behov for en oppdatering av boken i tråd med utvikling i medisinsk nødmeldetjeneste. Noe av revideringsarbeidet har lagt på vent i påvente av revidert «Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus» (akuttmedisinforskriften).

  Helsedirektoratet har gitt KoKom i oppdrag å fullføre revidering og trykking av håndboken.

  Oppdragsperiode: 01.01.2015 til 12.12.2016