Nødnett – Opplæring

Hjem/Prosjekter/Pågående prosjekter/Nødnett – Opplæring

Oppdrag knyttet til koordinering av opplæring i forbindelse med innføring av Nødnett

Primo 2014 ble det fra Helsedirektoratet initiert et prosjekt for KoKom om å ivareta koordinering og gjennomføring av opplæring i bruk av nødnett kontrollroms-leveransen for helsetjenesten, spesielt kommunehelsetjenesten, i driftsperioden. Driftsperioden ble definert fra det tidspunktet helsetjenesten tok i bruk nødnett – gjennomført Go Live.

Prosjektet skulle i hovedsak bestå i:

  • Koordinering av opplæring ved opplæringssenteret hos KoKom.
  • Veiledning av nødnett områdeinstruktører og lokale instruktører.
  • Oppfølging av utstyr på opplæringssenteret, og konfigurasjon av dette.
  • Gi innspill til revisjoner av prosedyrer og undervisningsmateriell som inngår i det nasjonale opplæringskonseptet.
  • Ansvarlig koordinator vil få en 20 studiepoeng tverrfaglig pedagogisk utdanning for instruktører i nødnett, ved Politihøgskolen ved JKØ Stavern.

Helsedirektoratet har gitt KoKom i oppdrag å koordinere og gjennomføre opplæring i bruk av nødnett for helsetjenesten, spesielt for kommunehelsetjenesten – i driftsperioden.

Oppdragsperiode: 01.01.2014 til 31.12.2015