Nødnett – Gevinstrealisering

Hjem/Prosjekter/Pågående prosjekter/Nødnett – Gevinstrealisering

Gevinstrealisering ved innføring av Nødnett i Helse

Helsedirektoratet har gitt KoKom i oppdrag å evaluere effekter av innføring av Nødnett i Helsetjenesten.

Oppdraget vil følge innføringsprosjektet og gå over flere år. Målet for undersøkelsen er å dokumentere i hvilken grad gevinster innenfor de definerte gevinstområdene realiseres i de ulike AMK-områdene.

Med utgangspunkt i gevinstområdene som er beskrevet i Strategi for gevinstrealisering i helsetjenesten, skal oppdragstaker utvikle parametere for å måle gevinster innenfor de valgte gevinstområdene. Helsedirektoratet har utviklet et sett med måleparametere, som kan benyttes til å definere gevinster etter innføring av Nødnett.

Det skal gjennomføres en kartlegging før Nødnett tas i bruk og en ny evaluering etter ett års operativ drift i hvert område. Undersøkelsene følger tidspunktene for innføring av Nødnett. For AMK-områder som allerede har innført Nødnett, gjennomføres en statusmåling istedenfor en førmåling.

Målgruppe for undersøkelsen er ansatte og ledere i hele den akuttmedisinske kjede; AMK-sentraler, legevaktsentraler, leger i vakt i kommunehelsetjenesten, ambulansetjenesten, både bil- og luftambulanse, leder i akuttmottak og kommunelege.

Undersøkelsen skal gjennomføres etter anerkjente vitenskapelige metoder
Undersøkelsen gjennomføres på web ved hjelp av questback. Helsedirektoratet vil bitså med utsending av undersøkelsene til alle respondentene via e-post. E-post-lister oversendes Helsedirektoratet.

I forkant av utsendelse av første før-måling og første statusmåling skal det gjennomføres piloter for hver av undersøkelsene.

KoKom skal analysere resultatene fra alle målingene og presentere resultatene i rapporter fra hver fase, i tillegg til å utarbeide sluttrapport. KoKom skal i sin sluttrapport gi innspill til videre arbeid med gevinstrealisering knyttet til bruk av Nødnett.

Oppdragsperiode: 01.12.2014 til 31.12.2017.