EU – SOTERIA

Soteria – Online and Mobile Communications for Emergencies

Bakgrunn

Som i iSAR+ prosjektet ønsker man å forbedre kommunikasjonen mellom nødetatene og befolkningen. Hovedforskjellen mellom prosjektene er at iSAR+ tar for seg større krisesituasjoner mens Soteria omhandler mindre omfattende nødsituasjoner. KoKom har også vært involvert i iSAR+-prosjektet, som nå er avsluttet.

Mål

Soteria-prosjektet har som mål å utvikle anbefalinger og en verktøykasse til nødetatene for bruk av sosiale medier i nødsituasjoner.

Hovedmålet er å forbedre kommunikasjonen mellom nødetatene og befolkningen i en nødsituasjon.

Eksempler på nødsituasjoner kan være husbrann, medisinsk nødsituasjon, trafikkulykker, etc.

Prosjektet er finasiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

For å få til større grad av samvirke mellom befolkningen og beredskapsorganisasjonene, blir følgende tilnærming skissert:

  • Det skal utarbeides anbefalinger og retningslinjer for bruk av sosiale medier i nødsituasjoner. Både for innbyggere og beredskapsorganisasjoner.
  • Det skal utvikles IKT-verktøy og funksjonalitet for å styrke kommunikasjonen mellom innbyggerne og beredskapsorganisasjonene. Dette skal forbedre situasjonsforståelsen for beredskapsorganisasjonene.

Nettside: http://soteria.i112.eu/
Prosjektperiode: 01.09.2014 – 01.03.2017
Prosjektansvarlig: Øyvind Hope