Nasjonalt Reserve-AMK-prosjekt

Hjem/Prosjekter/Avsluttede prosjekter/Nasjonalt Reserve-AMK-prosjekt

Løsningsbeskrivelse for reserve-AMK-sentraler

AMK-sentralene er komplekse i sin oppbygning og bruk av teknologi. Blant de vanligste tekniske hjelpemidlene er lokale telefonisystemer, Nødnett, AMIS og TransMed. I tillegg finnes en rekke lokale støttesystemer og integrasjoner.

I noen situasjoner kan det bli aktuelt å evakuere AMK-sentralene for kort eller lang tid, f.eks. ved en trusselsituasjon eller brann. I slike tilfeller vil det være svært krevende å flytte med seg nødvendig teknologi og andre systemer – spesielt hvis unntakstilstanden varer over tid.

Helsedirektoratet har gitt KoKom i oppdrag å utarbeide en organisatorisk og teknisk løsningsbeskrivelse for reserve-AMK-sentraler.

Oppdragsperiode: 01.12.2014 til 31.10.2015.

(Rapporten fra prosjektet publiseres straks denne er gjennomlest og godkjent for publisering av Helsedirektoratet.)