Nasjonalt Nødmeldeprosjekt

Hjem/Prosjekter/Avsluttede prosjekter/Nasjonalt Nødmeldeprosjekt

Nasjonalt nødmeldeprosjekt

Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsbrev av 21.1.2014 bedt om at Helsedirektoratet bistår i det nasjonale nødmeldingsprosjektet.

Nødmeldingsprosjektet er en videreføring av arbeidet som ble gjort i forbindelse med rapport av 15.juni 2009 «Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten».

Helsedirektoratet har gitt KoKom i oppdrag å fremskaffe nødvendig grunnlagsdata fra og om den medisinske nødmeldetjenesten inn i det nasjonale nødmeldingsprosjektet.

Grunnlagsdataene vil bli analysert og vurdert som en del av arbeidet i nødmeldingsprosjektet.

Oppdragsperiode: 01.02.2014 til 31.12.2014.