Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske
nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

Invitasjon til Nasjonalt AMK-møte 1. og 2. mars 2016

By |februar 10th, 2016|

R-AMK forum og KoKom har igjen gleden av å invitere til nasjonalt AMK møte. Målgruppen er Ledere i AMK, medisinsk / teknisk rådgivere og fagutviklere.

Tid og sted

1. og 2. mars 2016
Sola strandhotell, Sola

Noen punkter fra programmet

  • Utfordringer, endringer og struktur
  • Akuttutvalgets rapport
  • Samlokalisering og samvirke
  • Kommunikasjon over telefon
  • PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten
  • AMK data
  • med mer

Kontaktpersoner

  • Leder R-AMK forum Terje Kluften, epost (UXTEKL@ous-hf.no)
  • Kristine Dreyer, KoKom epost kristine.dreyer@kokom.no Mobil 48169935
  • Arrangør: R-AMK forum og KoKom
[LENKE TIL PÅMELDING]

 

Sola-Strand-Hotel

Nødnett i ekstremværet «Tor»

By |februar 5th, 2016|

Uværet «Tor» slo inn med orkan styrke i områder med nærmere 1200 Nødnett-basestasjoner og medførte utfall på rundt 40 stasjoner. DNK vil gjennomgå forløpet i tråd med rutinene.

Uvær på vei inn mot Sunnmørskysten (illsutrasjonsbilde).

Uvær på vei mot Sunnmørskysten ( illustrasjonbilde)

På kysten fra Hordaland og nordover til Nord-Trøndelag, med unntak av Sør-Trøndelag, viser de offisielle målingene at «Tor» slo inn med orkan styrke. Områder ytterst ved kysten og høye fjelltopper fikk den kraftigste vinden, og på Kråkenes fyr i Sogn og Fjordane ble det satt vindrekord. Fredag kveld meldte NVE at over 10.000 kunder var uten strøm.
− På lørdag var det utfall på rundt 40 basestasjoner i de ni fylkene som ble berørt av uværet, mandag var tallet 7. Onsdag var alle basestasjonene som datt ned som følge av «Tor», oppe igjen, forteller Dagfinn Sjøvik, driftsdirektør i DNK.
Skal undersøke detaljene rundt utfallene
− Nødnett er det mest robuste vi har i dag. Redundant design med ringstruktur og dublerte komponenter, overlappende dekning og reservestrøm på basestasjonene styrker nettet. Vi kan likevel ikke unngå utfall, forklarer Sjøvik.
− Utfallene ville trolig vært større uten denne robustheten innebygd, sier Sjøvik, men vil ikke konkludere før DNK har analysert forløpet i tråd med driftsrutinene.
Han mener forventningene som fremkommer om at Nødnett skal håndtere alle uværssituasjoner ikke er realistiske.
− Nødnett vil fremdeles være sårbart for utfall i strømnettet eller telelinjene fra kommersielle leverandører, og falle ut under langvarig strømbrudd og ekstremvær som vi har sett de siste dagene, forteller Sjøvik.
− Vi vil undersøke detaljene i utfallene og se om det er noe i det eksisterende nettverksdesignet eller oppbyggingen som kan endres for å unngå tilsvarende utfall i fremtiden, sier Sjøvik.

dNK 05.02.2016

Pilot på kurs, modul 3 i trafikkoperatørstudiet er vellykket gjennomført

By |november 26th, 2015|

KoKom har på oppdrag for Vegdirektoratet og VTS Øst utviklet en kursmodul i trafikkoperatørstudiet.

Modulen er kalt «Førstehjelp, mottak av nødmelding og stressmestring».

Varighet: 3 dager.
Deltakere per kurs: 10.

Kort oppsummering av innhold, tema og momenter:

Mottak av nødanrop
– Hva er et nødanrop?
– Kommunikasjon med innringer / «hjelper».
– Veiledning av førstehjelper via telefon.
– Kommunikasjon med AMK.
– Situasjonsavhengig aksjonsplan, mht sikkerhet og vern av liv.
– Innringers akutte stressreaksjon.
– Case-oppgave / rollespill / simulering.

NGF – Norsk Grunnkurs i Førstehjelp
– Varsling til 1-1-3, medisinsk nødtelefon.
– Kjeden som redder liv.
– Vurdering av skadet person.
– Frie luftveier.
– Sideleie.
– Hjerte-lunge-redning (HLR).
– Vurdering av skade og ulykke.
– Sikring av skadested.
– Vurdere indre blødning.
– Satt noe i halsen, fremmedlegeme.
– Akutt hjertesykdom og hjerneslag.
– MC-hjelm, hjelmavtrekk på bevisstløs.
– Førstehjelp i det daglige; brann-/etseskader, ytre blødninger/sår, brudd.
– Praktiske øvelser.

DHLR – Kurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter
– Hjerte-lunge-redning med bruk av hjertestarter (DHLR).
– Hjertesykdommer og årsaker til hjertestans.
– «Sjokkbare» versus «ikke-sjokkbare» hjerterytmer.

Førstehjelp: Trafikkskader
– Høyenergiskader.
– Multi-traume.
– Brannskader.
– Hypotermi (generell nedkjøling).
– Andre skader som kan skje på og ved vei.

Stressmestring
– Hva er stress?
– «Fight og flight».
– Fysisk og psykisk reaksjon.
– Faresignaler.
– Mestringsstrategier.
– Eksempler fra virkeligheten.
– Kollegastøtte / kameratstøtte.
– Emosjonell førstehjelp.
– Debriefing vs. defusing.
– Eksempler fra virkeligheten.
– Case-oppgave / gruppearbeid / rollespill.

Ovenfornevnte liste er ikke uttømmende.

Foruten nevnte momenter, var der også øvelser via telefon- og dispatchsystem i KoKoms simulator. Kursdeltakerne fikk øve på både å avgi (dvs: være «melder» / innringer) og motta (dvs: være «dispatcher») nødmeldinger.