Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunika-sjonsberedskap (KoKom) skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske nødmelde-tjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helse-tjenestene.

5. utgave av KoKom Håndboka kan bestilles her.

SOTERIA – eksperimentkampanje 5

By |september 23rd, 2016|

SOTERIA Eksperimentene – testene og forskningen

SOTERIA – Online and mobile communications for emergencies

Prosjektet belyser gevinster og effekter ved bruk av mobil teknologi og sosiale medier før, under og etter en hendelse hvor kommunikasjon mellom publikum og nødetat er nødvendig. Forskningen i prosjektet er fokusert på fire overordnete temaer som skal tas hensyn til; Organisasjon, etikk og lovverk, teknologi og menneske. KoKom er bidragsyter i prosjektet i tråd med at KoKom skal ha kontinuerlig fokus på videreutvikling av blant annet IKT-verktøy som understøtter arbeidsprosessene i nødmeldetjenesten og sikrer god ressursutnyttelse.

(mer…)

Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

By |september 23rd, 2016|

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden.

Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene. Nå er det opp til de regionale helseforetakene å vurdere hvilke råd som er relevante for organiseringen av AMK-sentralene i sin helseregion.

Kilde: Regjeringen.

Invitasjon til Nasjonalt AMK-møte 1. og 2. mars 2016

By |februar 10th, 2016|

R-AMK forum og KoKom har igjen gleden av å invitere til nasjonalt AMK møte. Målgruppen er Ledere i AMK, medisinsk / teknisk rådgivere og fagutviklere.

Tid og sted

1. og 2. mars 2016
Sola strandhotell, Sola

Noen punkter fra programmet

  • Utfordringer, endringer og struktur
  • Akuttutvalgets rapport
  • Samlokalisering og samvirke
  • Kommunikasjon over telefon
  • PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten
  • AMK data
  • med mer

Kontaktpersoner

  • Leder R-AMK forum Terje Kluften, epost (UXTEKL@ous-hf.no)
  • Kristine Dreyer, KoKom epost kristine.dreyer@kokom.no Mobil 48169935
  • Arrangør: R-AMK forum og KoKom
[LENKE TIL PÅMELDING]

 

Sola-Strand-Hotel

Nødnett i ekstremværet «Tor»

By |februar 5th, 2016|

Uværet «Tor» slo inn med orkan styrke i områder med nærmere 1200 Nødnett-basestasjoner og medførte utfall på rundt 40 stasjoner. DNK vil gjennomgå forløpet i tråd med rutinene.

Uvær på vei inn mot Sunnmørskysten (illsutrasjonsbilde).

Uvær på vei mot Sunnmørskysten ( illustrasjonbilde)

På kysten fra Hordaland og nordover til Nord-Trøndelag, med unntak av Sør-Trøndelag, viser de offisielle målingene at «Tor» slo inn med orkan styrke. Områder ytterst ved kysten og høye fjelltopper fikk den kraftigste vinden, og på Kråkenes fyr i Sogn og Fjordane ble det satt vindrekord. Fredag kveld meldte NVE at over 10.000 kunder var uten strøm.
− På lørdag var det utfall på rundt 40 basestasjoner i de ni fylkene som ble berørt av uværet, mandag var tallet 7. Onsdag var alle basestasjonene som datt ned som følge av «Tor», oppe igjen, forteller Dagfinn Sjøvik, driftsdirektør i DNK.
Skal undersøke detaljene rundt utfallene
− Nødnett er det mest robuste vi har i dag. Redundant design med ringstruktur og dublerte komponenter, overlappende dekning og reservestrøm på basestasjonene styrker nettet. Vi kan likevel ikke unngå utfall, forklarer Sjøvik.
− Utfallene ville trolig vært større uten denne robustheten innebygd, sier Sjøvik, men vil ikke konkludere før DNK har analysert forløpet i tråd med driftsrutinene.
Han mener forventningene som fremkommer om at Nødnett skal håndtere alle uværssituasjoner ikke er realistiske.
− Nødnett vil fremdeles være sårbart for utfall i strømnettet eller telelinjene fra kommersielle leverandører, og falle ut under langvarig strømbrudd og ekstremvær som vi har sett de siste dagene, forteller Sjøvik.
− Vi vil undersøke detaljene i utfallene og se om det er noe i det eksisterende nettverksdesignet eller oppbyggingen som kan endres for å unngå tilsvarende utfall i fremtiden, sier Sjøvik.

dNK 05.02.2016