Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske
nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

Heledirektoratet lanserte Nød-SMS 21. mars 2018

By |mars 28th, 2018|

Send SMS til nødnummer 110, 112 og 113

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte via SMS i en nødsituasjon.

Pilotprosjektet blir ledet av DSB i samarbeid med Politidirektoratet og Helsedirektoratet. Det toårige pilotprosjektet blir gjennomført i perioden 2017-2019 og skal gi erfaring med hvordan løsningen faktisk brukes og hvordan de operative rutinene fungerer.

For å kunne sende SMS til 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer) må mobilnummeret være
registrert på www.nodsms.no. Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412-tjeneste for nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere parallelt i pilotperioden.

Meldinger som sendes må endes som SMS fordi tjenesten ikke støtte MMS. Noen telefoner endrer meldingstype til MMS når meldingen består av EMOJIer, bilder eller for mange tegn. Meldingen konverteres automatisk til MMS vanligvis mellom 760-1520 tegn, avhengig av telefonens innstillinger.
Det er derfor viktig at meldingene som sendes til 110, 112 og 113 inneholder kort og presis informasjon om hvor, hva og hvem.

Nød-SMS brosjyre kan lastes ned her: 180319-Nød-SMS-brosjyre-fra-DSB.pdf

 

Kilder:
https://www.dsb.no/nyhetsarkiv
https://nodsms.no/

 

 

Gevinstmåling i nødnett – AMK-område Finnmark

By |mars 5th, 2018|

I samarbeid med Helsedirektoratet er spørreundersøkelse for gevinstmåling av innføring av Nødnett sendt ut i AMK-område Finnmark.

KoKom håper at så mange som mulig har anledning til å besvare denne web-baserte undersøkelsen innen fristen. Tilbakemeldingene fra så mange Nødnett-brukere som mulig vil gi KoKom et bedre grunnlag for å utarbeide rapporten som gjenspeiler brukernes opplevelse av de ønskede og potensielle gevinstene ved innføring av Nødnett i AMK-område Finnmark. For dette AMK-området er det sendt ut 261 invitasjoner pr. epost. den 1. mars 2018.

Nasjonalt AMK Møte 2017 – Program

By |januar 26th, 2017|

R-AMK Forum i samarbeid med Helsedirektoratet og KoKom inviterer til nasjonalt AMK møte.
Målgruppe: Ledere i AMK, medisinsk / teknisk rådgiver, fagutviklere og operatører
Tid: Tirsdag 28. og onsdag 29. mars 2017
Sted: Scandic Bodø, Bodø

Dag 1 – tirsdag 28. mars 2017

Fra Til Tema Foreleser
10:00 12:00 Besøk hos HRS og AMK Bodø for de påmeldte Egen info kommer til de påmeldte
11:00 12:00 Registrering
12:00 12:15 Åpningshilsen Ellen M. Dahlberg og Terje Kluften
12:15 13:00 Kommunikasjon. Sikker informasjonsflyt og sikker felles situasjonsforståelse Søren Stagelund, Avdelingsoverlege AMK Tromsø
13:00 14:00  Lunsj
14:00 14:30  Samhandling og samvirke Lars Nedrevåg, Redningsleder – HRS
14:30 15:00 Samlokalisering AMK Helgeland/ LVS Sandnessjøen Arne Finseth, Områdesjef –AMK/ Luftambulanse, Helgelandssykehuset
15:00 15:30 Mens vi venter / Akutthjelpere Ellen M. Dahlberg, Avdelingsleder AMK Tromsø
15:30 16:00  Pause med kaffe, te, frukt og noe søtt
16:00 16:30 Samvirke mellom nødsentralene i Bodø Mariell Bakklund, Leder AMK Bodø, Sturla Roti, brann og Cathrin Nerhus Lewin, politiet
16:30 17:00 Sammen redder vi liv – en nasjonal dugnad for å øke overlevelsen etter hjertestans Bjørn Jamtli, Seniorrådgiver Helsedirektoratet
17:00 17:30 Nød SMS – Kommunikasjonsveier til AMK Bodø Mattis Andreassen, AMK Bodø
17:30 18:00 Kjernejournal – Erfaringer med bruk av kjernejournal Bent Asgeir Larsen, Helsefaglig rådgiver, Direktoratet for e-helse
Kirsten Mo Haga, Avdelingssjef, AMK Sør Trøndelag
18:00 18:15 Avslutning dag 1
20:00 Felles middag for påmeldte

Dag 2 – onsdag 29. mars 2017

Fra Til Tema Foreleser
08:30 08:40 God morgen  Søren Stagelund, Avdelingsoverlege, AMK Tromsø
08:40 09:00 «Når tro og bekjennelse ikke er nok…. Hvor går vi da?» Steinar Olsen, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
09:00 09:30 Beslutningsstøtte – nødvendig onde?
Hva skjer med ny teknologi i AMK
Per Chr Juvkam, medisinsk fagsjef Ambulansetjenesten Midt Norge/ St Olav Hospital, Seksjonsoverlege AMK Møre og Romsdal
09:30 10:00 Status: Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Steinar Olsen Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
10:00 10:30 Pause med kaffe, te, frukt og noe søtt
10:30 11:00 AML – Advanced Mobile Location, en forbedret opprinnelsesmarkering for nødsamtaler
PFN – Teknisk. Samhandling mellom nødetatene, inkl. utveksling av ressursposisjoner mellom nødsentralene
Sven Bruun, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
11:00 12:30 AMK sentralene presenterer / erfaringscase med læringspunkter AMK Vestre Viken: Kvalitetsoppfølging v/Lise-Mette Lindland (avd sjef), Hilde Rikheim (rådgiver kvalitet og helsefag) og Roger Mikalsen (med rådgiver AMK)AMK Nord-Trøndelag Trafikkulykke Vikna
Avd. leder Bodil Margrethe Holm

AMK Finnmark Kommunikasjon og kompetanse
Avd. leder Agneta Jensen

12:30 13:00 Erfaringsutveksling Samhandling i Helse Nord Søren Stagelund, Avdelingsoverlege, AMK Tromsø
13:00 14:00 Lunsj
14:00 16:00 Besøk hos HRS og AMK Bodø for de påmeldte Egen info kommer til de påmeldte

Forbehold om endringer i programmet. Programmet på www.kokom.no vil være den oppdaterte utgaven.

Kontaktpersoner:

• Terje Kluften, AMK Oslo epost: UXTEKL@ous-hf.no mobil 928 30 028
• Kristine Dreyer, KoKom epost: kristine.dreyer@kokom.no mobil 481 69 935

Ny medisinskfaglig rådgiver i KoKom!

By |september 26th, 2016|

Tore A. G. Tørisen er ny lege i KoKom.

Han har bakgrunn som anestesilege, og har arbeidet mye innenfor akuttmedisin i og utenfor sykehus.

I KoKom skal han jobbe som medisinskfaglig rådgiver (spesialrådgiver).

Vi ønsker Tore velkommen til KoKom og Seksjon for E-helse!

SOTERIA – eksperimentkampanje 5

By |september 23rd, 2016|

SOTERIA Eksperimentene – testene og forskningen

SOTERIA – Online and mobile communications for emergencies

Prosjektet belyser gevinster og effekter ved bruk av mobil teknologi og sosiale medier før, under og etter en hendelse hvor kommunikasjon mellom publikum og nødetat er nødvendig. Forskningen i prosjektet er fokusert på fire overordnete temaer som skal tas hensyn til; Organisasjon, etikk og lovverk, teknologi og menneske. KoKom er bidragsyter i prosjektet i tråd med at KoKom skal ha kontinuerlig fokus på videreutvikling av blant annet IKT-verktøy som understøtter arbeidsprosessene i nødmeldetjenesten og sikrer god ressursutnyttelse.

(mer…)

Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

By |september 23rd, 2016|

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden.

Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene. Nå er det opp til de regionale helseforetakene å vurdere hvilke råd som er relevante for organiseringen av AMK-sentralene i sin helseregion.

Kilde: Regjeringen.