Medarbeidere

Hjem/Om oss/Medarbeidere

Medarbeidere

Guttorm Brattebø
Konstituert leder
Leder for KoKom og overlege ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Professor II ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin og tidligere leder for de prehospitale tjenestene i Helse Bergen. Styreleder i Stiftelsen BEST og styremedlem i Standard Norge. Er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.
M: 958 90 424

E: guttorm.brattebo@kokom.no

Kristine Dreyer
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver ved KoKom fra 1998. Tidligere sykepleier/ leder ved Akuttmottak/ AMK Tromsø. Har studert Helseledelse og Kvalitetsutvikling i helsetjenesten ved UiB. Er spesielt interessert i kommunikasjon, kompetanseløft og samhandling i den prehospitale kjeden.
M: 481 69 935

E: kristine.dreyer@kokom.no

Thor Andre Ellingsen
Teknisk rådgiver
Har ansvar for den grafiske profilen og nettsiden. Er utdannet som medisinskteknisk fotograf. Engasjert i 20% stilling fra Klinikk for hode og hals.
M: 454 46 670
E: thor.andre.ellingsen@helse-bergen.no

Jan E. Agdestein
Spesialrådgiver
50 % stilling som spesialrådgiver ved KoKom og 50 % stilling som spesialrådgiver for Beredskapsledelsen, Haukeland universitetssjukehus. Tidligere leder innen ambulanse og medisinsk nødmeldetjeneste ved lokalsjukehus og senere ved Haukeland universitetssjukehus. Lokal prosjektleder for innføring av Nødnett samt koordinering av RHF-enes nødnettsopplæring i fase 3,4 og 5. Har i en årrekke jobbet opp mot beredskap og det akuttmedisinsk miljø i kommunene. Er spesielt interessert i kompetansebygging, beredskapskommunikasjon og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste.
M: 958 90 458
E: jan.agdestein@kokom.no

Christine Beathe Bergesen
Rådgiver
Ansatt som rådgiver i KSK – Akuttmedisinsk avdeling, utlånt for tiden 30 % til KoKom. Siviløkonom fra NHH, master i ledelse fra BI. Har fokus på struktur og systematikk.
M: 932 63 651

E: christine.bergesen@helse-bergen.no