Nyheter

Hjem/Nyheter

Psykisk syke får egen ambulanse

Vestre Viken har startet en psykiatriambulanse som skal gi økt trygghet for pasientene. Mandag denne uken markerte helseforetaket Vestre Viken oppstart av psykiatriambulanse. Det er en del av prosjektet «Trygg og god transport av psykisk ustabile pasienter». Gjennom prosjektet ønsker man å se om bruken av en egen ambulanse gir et bedre tilbud og trygghet

Det nye nødnettet tålte ikke ekstremværet

Ekstremværet «Tor» var den første store prøvestenen for det nye nødnettet, etter at dette ble landsdekkende. Og nettet ser ikke ut til å ha bestått testen. Nødnettet er flekkvis ute i kommunene Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Ørsta. Situasjonen har vært slik siden klokken 19 fredag kveld. Dette området har godt over 30.000 innbyggere. –

Ordfører: – Staten får oss til å betale for en jobb de skulle gjort

Ordfører i Kautokeino Johan Vasara mener at staten har i det skjulte brukt hans kommune som nødtelefon for samisktalende. – Å nesten i det skjulte bruke Kautokeinos helse- og omsorgstjeneste til å yte nødtelefontjenester er på ingen måte akseptabelt, sier en lettere irritert ordfører til NRK. Sammen med Karasjoks ordfører, Svein Atle Somby, har Kautokeinos

Krav om responstid for ambulanser bør forskriftsfestes

Ambulanseforbundet ønsker sterkere forpliktelser om hvor raskt ambulansen skal være fremme. I det såkalte akuttutvalgets utredning om prehospitale tjenester, som ble sluppet før jul, ble det foreslått å innføre nasjonale mål om responstid for ambulansetjenesten. Utvalget anbefaler imidlertid ikke å forskriftsfeste disse målene, men tar til orde for at de skal fungere som kvalitetsindikatorer for

Hovedredningssentralen koblet til nødnettet

Hovedredningssentralen Sør-Norge gikk live på nødnett 12. januar 2016 klokken 12.00. – Det markerer en ny æra for redningstjenesten, meldte sentralen i dag. Nødalarmsentral og brannvesen i Sør-Rogaland tok i bruk det nye nødnettet for ett år siden. Nødnett er et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Det er et

Bedre akuttmedisinsk behandling før pasientene kommer til sykehus

Norge har svært gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Vi skal fortsette og utvikle disse tjenestene. Ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen. I Nasjonal helse- og sykehusplan legger regjeringen til rette for å styrke ambulansetjenesten. – Oppgavedeling mellom sykehus og ambulansetjenester må ses i sammenheng. Dersom det gjøres endringer i akuttberedskapen ved sykehus, må det