Nyheter fra KoKom

Hjem/Nyheter/Nyheter fra KoKom

Håndboka, 5. utgave

Håndbok, kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner er nå kommet