Nyheter fra andre kilder

Hjem/Nyheter/Nyheter fra andre kilder

Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden. Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene. Nå er det opp til de regionale helseforetakene å vurdere

Kvalitetsindikatorer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Helsedirektoratet har publisert kvalitetsindikatorer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus: Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsessted. Vellykket gjenopplivning etter hjertestans. Svartid på medisinsk nødnummer 113. Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende. Kilde: Kvalitetsindikatorer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Nødnett i ekstremværet «Tor»

Uværet "Tor" slo inn med orkan styrke i områder med nærmere 1200 Nødnett-basestasjoner og medførte utfall på rundt 40 stasjoner. DNK vil gjennomgå forløpet i tråd med rutinene. Uvær på vei mot Sunnmørskysten ( illustrasjonbilde) På kysten fra Hordaland og nordover til Nord-Trøndelag, med unntak av Sør-Trøndelag, viser de offisielle målingene at "Tor"

Bedre akuttmedisinsk behandling før pasientene kommer til sykehus

Norge har svært gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Vi skal fortsette og utvikle disse tjenestene. Ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen. I Nasjonal helse- og sykehusplan legger regjeringen til rette for å styrke ambulansetjenesten. – Oppgavedeling mellom sykehus og ambulansetjenester må ses i sammenheng. Dersom det gjøres endringer i akuttberedskapen ved sykehus, må det

Nødnett er nå tatt i bruk av alle prehospitale ressurser i Helse Vest

Fra onsdag er helsetjenesten på Vestlandet bruker av nødnett i alle helseforetak, sier regional prosjektleder for nødnett Terje Olav Øen i Helse Vest. Helse Førde og kommunene i Sogn og Fjordane er de siste som nå blir aktive brukere av nødnett. Et felles radionett for kommune- og spesialisthelsetjenesten gir mulighet for god samhandling mellom legevakttjenesten og våre prehospitale ressurser, og det vil øke pasienttryggheten at

HDO Kunde- og Brukerforum 2016

HDO inviterer til Kunde- og brukerkonferanse den 27. januar 2016 på Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport. Her vil der i tillegg til felles samlinger også kjøres parallelle løp ifm brukerfokus på kontrollromsløsningen og på radioterminaler. HDO kommer tilbake med mer detaljer rundt programmet samt påmelding, men anbefaler alle å sette av datoen allerede nå!

Helse Møre og Romsdal tar i bruk Nødnett

Helse Møre og Romsdal tek i bruk naudnett Torsdag 9. april klokka 12.00 vert naudnettet tatt i bruk i Helse Møre og Romsdal. Naudnettet skal frå denne dagen vere det nettet AMK kommuniserer gjennom. AMK Møre og Romsdal blir den første AMK sentralen i Midt Noreg som vert sett i drift saman med fire legevaktsentralar,