Vi søker en prosjektmedarbeidere

Hjem/Nyheter, Publikasjoner/Vi søker en prosjektmedarbeidere

Vi søker en prosjektmedarbeidere

 

 

 

 

 

 

KoKom skal arbeide systematisk med å oppfylle mandatet og blant disse oppgavene er å videreføre delprosjekt

113 som er del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv».

For å oppnå dette ønsker vi å knytte til oss en medarbeider frå kvar av helseregionene i 25% engasjementstillinger

for en periode på ca 12 måneder med mulighet for forlenging.


Det vil bli inngått avtaler med hovedarbeidsgiver om frikjøp i deler av stillinga, f.eks. ved en dag i uken på

dagtid i ukedager.  Stillingen vil kunne gi synergier for nødmeldetjenestene i de respektive regioner og vi er

overbevist om at dette arbeidet er viktig for helseforetaka og ikke bare KoKom.

 

 

Mer informasjon kan fås ved å kontakte kst. leder for KoKom, seksjonsoverlege og professor Guttorm Brattebø.

 

guttorm.brattebo@kokom.no eller mobil 95890424

 

Les mer her:
Prosjektmedarbeidere KoKom

 

About the Author: