Heledirektoratet lanserte Nød-SMS 21. mars 2018

Hjem/Nyheter/Nyheter fra andre kilder/Heledirektoratet lanserte Nød-SMS 21. mars 2018

Heledirektoratet lanserte Nød-SMS 21. mars 2018

Send SMS til nødnummer 110, 112 og 113

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte via SMS i en nødsituasjon.

Pilotprosjektet blir ledet av DSB i samarbeid med Politidirektoratet og Helsedirektoratet. Det toårige pilotprosjektet blir gjennomført i perioden 2017-2019 og skal gi erfaring med hvordan løsningen faktisk brukes og hvordan de operative rutinene fungerer.

For å kunne sende SMS til 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (medisinsk nødnummer) må mobilnummeret være
registrert på www.nodsms.no. Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412-tjeneste for nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere parallelt i pilotperioden.

Meldinger som sendes må endes som SMS fordi tjenesten ikke støtte MMS. Noen telefoner endrer meldingstype til MMS når meldingen består av EMOJIer, bilder eller for mange tegn. Meldingen konverteres automatisk til MMS vanligvis mellom 760-1520 tegn, avhengig av telefonens innstillinger.
Det er derfor viktig at meldingene som sendes til 110, 112 og 113 inneholder kort og presis informasjon om hvor, hva og hvem.

Nød-SMS brosjyre kan lastes ned her: 180319-Nød-SMS-brosjyre-fra-DSB.pdf

 

Kilder:
https://www.dsb.no/nyhetsarkiv
https://nodsms.no/

 

 

About the Author:

Teknisk rådgiver Løsningsdesigner for kommunikasjonsløsninger og teknologi. Har jobbet med anbud, tekniske beskrivelser og prosjektering. Er spesielt interessert i kommunikasjonsløsninger og sikkerhet. M: 930 88 808 E: thord.matre@kokom.no