SOTERIA – eksperimentkampanje 5

Hjem/Nyheter/Nyheter fra KoKom/SOTERIA – eksperimentkampanje 5

SOTERIA – eksperimentkampanje 5

SOTERIA Eksperimentene – testene og forskningen

SOTERIA – Online and mobile communications for emergencies

Prosjektet belyser gevinster og effekter ved bruk av mobil teknologi og sosiale medier før, under og etter en hendelse hvor kommunikasjon mellom publikum og nødetat er nødvendig. Forskningen i prosjektet er fokusert på fire overordnete temaer som skal tas hensyn til; Organisasjon, etikk og lovverk, teknologi og menneske. KoKom er bidragsyter i prosjektet i tråd med at KoKom skal ha kontinuerlig fokus på videreutvikling av blant annet IKT-verktøy som understøtter arbeidsprosessene i nødmeldetjenesten og sikrer god ressursutnyttelse.

THEO-approach-NO

KoKom er bidragsyter i prosjektet og har allerede gjennomført en øvelse sammen med Helse Førde i Mai hvor vi testet hvordan en nødetat kan motta informasjon og kommunikasjon via sosiale medier og mobile enheter. I oktober skal det gjennomføres nye øvelser for prosjektet parallelt i Finland, Frankrike, Norge, Polen, Portugal, Tyrkia og i Storbritannia. Formålet med denne eksperimentkampanjen er å validere verktøyene og underlaget som retningslinjene skal bygges på. Publikums erfaringer etter øvelsen vil bli etterspurt via en kort og presis webbasert spørreundersøkelse.

Etter gjennomføring av en øvelse i slutten av Oktober skal det produseres rapport for forskningen basert på informasjonen som er hentet fra samtlige 7 øvelser. Rapporten skal inneholde anbefalinger og retningslinjer for effektiv og målrettet bruk av sosiale medier i nødsituasjoner. Parallelt skal det ferdigstilles et sett med verktøy som tilbyr to-veis kommunikasjon mellom nødetat og befolkning og som tilrettelegger for økt situasjonsforståelse ved deling av høykvalitetsdata.

 

Mål og fokus for SOTERIA eksperimentene

Ved å inkludere et større antall vanlige borgere vil KoKom sin øvelse samle et bredt underlag for rapporten og samtidig spre informasjon om prosjektet til et større publikum. Sluttbrukerne er essensielle for verktøyene som utvikles i SOTERIA. Sluttbrukerne er både publikum og operatørene hos nødetatene. Derfor gjennomføres øvelsene samtidig i 7 land for å få bredde i tilbakemeldingene.

Erfaringene som samles fra undersøkelsen vil være styrende for å belyse SOTERIA sine gevinster og funksjoner som oppnås ved bruk av sosiale medier i nødsituasjoner. Forskningen er internasjonal og berammer seg om alle nødetatene sine fag og handlingsområder.

 

SOTERIA eksperimentkampanje 5

I kampanjen som skal gjennomføres I oktober vil vi teste for gevinster i SOTERIA verktøyene ved å sende informasjon til publikum. Det vil bli sendt ut informasjon om differensierte scenarier som vil påvirke publikum i større eller mindre grad. Det er ønskelig med deltakere til øvelsen fra hele fylket.

SOTERIA er et EU «Framework 7» (EU FP7 Security) finansiert forskningsprosjekt (9/2014–2/2017). SOTERIA konsortiet består av 17 partnere fra 10 nasjoner i EU.

 

Mer informasjon:

SOTERIA Prosjekt ledelse: TEKEVER, soteria.coordination@tekever.com
Prosjektets offisielle internasjonale hjemmeside: http://soteria.i112.eu/

 

KoKom

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap
Kontakt: Thord Matre, epost: thord.matre@kokom.no, mobil: 93088808.

EU Programmet «7th Framework programme» – http://cordis.europa.eu/project/rcn/192050_en.html
EU Finansiering Horizon 2020 – https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

SOTERIA Partners

About the Author:

Teknisk rådgiver Løsningsdesigner for kommunikasjonsløsninger og teknologi. Har jobbet med anbud, tekniske beskrivelser og prosjektering. Er spesielt interessert i kommunikasjonsløsninger og sikkerhet. M: 930 88 808 E: thord.matre@kokom.no