Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

Hjem/Nyheter/Nyheter fra andre kilder/Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden.

Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene. Nå er det opp til de regionale helseforetakene å vurdere hvilke råd som er relevante for organiseringen av AMK-sentralene i sin helseregion.

Kilde: Regjeringen.

About the Author: