Krav om responstid for ambulanser bør forskriftsfestes

Hjem/Nyheter/Nyheter fra media/Krav om responstid for ambulanser bør forskriftsfestes

Krav om responstid for ambulanser bør forskriftsfestes

Ambulanseforbundet ønsker sterkere forpliktelser om hvor raskt ambulansen skal være fremme.

I det såkalte akuttutvalgets utredning om prehospitale tjenester, som ble sluppet før jul, ble det foreslått å innføre nasjonale mål om responstid for ambulansetjenesten.

Utvalget anbefaler imidlertid ikke å forskriftsfeste disse målene, men tar til orde for at de skal fungere som kvalitetsindikatorer for tjenesten.

– Mer forpliktende
Dette er arbeidstakerorganisasjonen Ambulanseforbundet uenig i. Under Stortingets høring om Nasjonal helse- og sykehusplan mandag tok forbundet til orde for mer forpliktende responstidskrav gjennom forskriftsfesting:

«Rask respons fra nødetatene er viktig for å sikre kvalitet og likeverdige tjenester for pasienter i hele landet. Samtidig vet vi at tiden frem til behandlingsstart kan gi stor helsegevinst. At stadig færre sykehus har akuttfunksjoner, og at legevakten er mer sentralisert enn tidligere, taler for at responstiden må forskriftsfestes», skriver forbundets leder Ola Yttre i sitt høringsinnspill.

Kvalitetsindikatorer
I utredningen «Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus» anbefaler akuttutvalget at befolkningen i store byer bør nås av ambulanse innen åtte minutter. For tettsteder for øvrig anbefaler utvalget et responstidsmål på 12 minutter, mens for spredtbygde strøk anbefales et mål på 25 minutter.
Ifølge akuttutvalget bør disse målene inngå i et sett med kvalitetsindikatorer for hele den akuttmedisinske kjeden, som offentliggjøres på Helsenorge.no, og brukes til forbedringsarbeid i tjenesten.
«Forslaget er et skritt i riktig retning. Likevel vil krav til responstid gjøres mer forpliktende, og dermed styrke pasientsikkerheten, ved at den forskriftsfestes», skriver Ambulanseforbundet.

Kilde: 2016-01-19  Dagens Medisin

About the Author: