Hovedredningssentralen koblet til nødnettet

Hjem/Nyheter/Nyheter fra media/Hovedredningssentralen koblet til nødnettet

Hovedredningssentralen koblet til nødnettet

Hovedredningssentralen Sør-Norge gikk live på nødnett 12. januar 2016 klokken 12.00.

– Det markerer en ny æra for redningstjenesten, meldte sentralen i dag.
Nødalarmsentral og brannvesen i Sør-Rogaland tok i bruk det nye nødnettet for ett år siden.

Nødnett er et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Det er et avlyttingssikret sambandssystem som skal gi bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet enn tidligere samband.

To millioner til årlig drift av nødnett blir tatt fra knappe budsjetter,fortalte politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt til Listerrådet i april 2015.

Den kritiske infrastrukturen står klar, og Nødnett er tatt operativt i bruk i alle distrikter i fastlands-Norge. Enda flere brukere skal med, både fra nødetatene, de frivillige og andre aktører med en rolle i beredskapskjeden i Norge. En rekke andre nøkkelpersoner har bidratt til at Nødnett nå har blitt tatt i bruk i hele landet.

– Alle involverte har grunn til å være stolte over å ha greid dette på tid og innenfor kostnadsrammen, sa direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)da det før jul ble markert at nødnettet nå er landsdekkende.

God dekning
– Med Nødnett har vi fått et lukket, landsdekkende mobilnett. Nødnett har svært god flatedekning. Det dekker større områder enn Telenors 2G-nett, og har robusthetsøkende mekanismer som gjør at det tåler noen feil før man mister dekningen, understreker Lyngstøl.
– En ting er hva vi kan beregne i datasimuleringer. Nå trenger tilbakemeldinger om brukernes opplevde kvalitet. Vi vil gjerne vite om viktige områder der dekningen oppleves utilstrekkelig, slik at vi kan vurdere tiltak, sier Lyngstøl.
Nødetatene og andre beredskapsaktører hadde tidligere ulike nett av svært varierende kvalitet tidligere. Nødnetts viktigste funksjonalitet i dag er sikker, robust og lynrask oppkopling av tale i forhåndsdefinerte grupper, men Nødnett støtter også annen type kommunikasjon, som data i lavere hastigheter.

Viktig milepæl – og en begynnelse
Selv om nettet nå er klart til bruk i hele fastlands-Norge er ikke arbeidet ferdig. Alle aktører i beredskaps-Norge skal få anledning til å bruke Nødnett.
– De senere årene har vi opplevd større ulykker, ekstremvær og terror. Slike scenarier stiller store krav til robust kommunikasjon, samvirke og koordinering, sier Lyngstøl.
– Vi må sikre bred og riktig bruk, og at mulighetene i Nødnett benyttes. Nettet gir gode muligheter for kommunikasjon for mannskapene som stiller opp for samfunnet når det trengs som mest. Med «alle på Nødnett» vil nytteverdien av investeringen øke, og samfunnets evne til å håndtere hendelser både i hverdag og i kriser styrkes. Dette er et omfattende og viktig arbeid. DNK er klar til å bidra, understreker Lyngstøl.
– DNK er en nøytral aktør med mange års erfaring med å koordinere samarbeid og gjennomføre store prosjekter på statlig side. Vår viktigste oppgaver nå er å sikre at samfunnet får mest mulig igjen for investeringen. Og da må vi sikre kvaliteten i tjenesten, riktig videreutvikling, og sørge for at alle beredskapsaktører blir brukere av Nødnett.

Kilde: 2016-01-12 Avisen Agder

About the Author: