Pilot på kurs, modul 3 i trafikkoperatørstudiet er vellykket gjennomført

Hjem/Nyheter/Nyheter fra KoKom/Pilot på kurs, modul 3 i trafikkoperatørstudiet er vellykket gjennomført

Pilot på kurs, modul 3 i trafikkoperatørstudiet er vellykket gjennomført

KoKom har på oppdrag for Vegdirektoratet og VTS Øst utviklet en kursmodul i trafikkoperatørstudiet.

Modulen er kalt «Førstehjelp, mottak av nødmelding og stressmestring».

Varighet: 3 dager.
Deltakere per kurs: 10.

Kort oppsummering av innhold, tema og momenter:

Mottak av nødanrop
– Hva er et nødanrop?
– Kommunikasjon med innringer / «hjelper».
– Veiledning av førstehjelper via telefon.
– Kommunikasjon med AMK.
– Situasjonsavhengig aksjonsplan, mht sikkerhet og vern av liv.
– Innringers akutte stressreaksjon.
– Case-oppgave / rollespill / simulering.

NGF – Norsk Grunnkurs i Førstehjelp
– Varsling til 1-1-3, medisinsk nødtelefon.
– Kjeden som redder liv.
– Vurdering av skadet person.
– Frie luftveier.
– Sideleie.
– Hjerte-lunge-redning (HLR).
– Vurdering av skade og ulykke.
– Sikring av skadested.
– Vurdere indre blødning.
– Satt noe i halsen, fremmedlegeme.
– Akutt hjertesykdom og hjerneslag.
– MC-hjelm, hjelmavtrekk på bevisstløs.
– Førstehjelp i det daglige; brann-/etseskader, ytre blødninger/sår, brudd.
– Praktiske øvelser.

DHLR – Kurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter
– Hjerte-lunge-redning med bruk av hjertestarter (DHLR).
– Hjertesykdommer og årsaker til hjertestans.
– «Sjokkbare» versus «ikke-sjokkbare» hjerterytmer.

Førstehjelp: Trafikkskader
– Høyenergiskader.
– Multi-traume.
– Brannskader.
– Hypotermi (generell nedkjøling).
– Andre skader som kan skje på og ved vei.

Stressmestring
– Hva er stress?
– «Fight og flight».
– Fysisk og psykisk reaksjon.
– Faresignaler.
– Mestringsstrategier.
– Eksempler fra virkeligheten.
– Kollegastøtte / kameratstøtte.
– Emosjonell førstehjelp.
– Debriefing vs. defusing.
– Eksempler fra virkeligheten.
– Case-oppgave / gruppearbeid / rollespill.

Ovenfornevnte liste er ikke uttømmende.

Foruten nevnte momenter, var der også øvelser via telefon- og dispatchsystem i KoKoms simulator. Kursdeltakerne fikk øve på både å avgi (dvs: være «melder» / innringer) og motta (dvs: være «dispatcher») nødmeldinger.

About the Author: