Nødnett er nå tatt i bruk av alle prehospitale ressurser i Helse Vest

Hjem/Nyheter/Nyheter fra andre kilder/Nødnett er nå tatt i bruk av alle prehospitale ressurser i Helse Vest

Nødnett er nå tatt i bruk av alle prehospitale ressurser i Helse Vest

Fra onsdag er helsetjenesten på Vestlandet bruker av nødnett i alle helseforetak, sier regional prosjektleder for nødnett Terje Olav Øen i Helse Vest. Helse Førde og kommunene i Sogn og Fjordane er de siste som nå blir aktive brukere av nødnett.

Et felles radionett for kommune- og spesialisthelsetjenesten gir mulighet for god samhandling mellom legevakttjenesten og våre prehospitale ressurser, og det vil øke pasienttryggheten at vi også kan formidle sensitiv informasjon mellom behandlende helsepersonell. Det nye er også at akuttmottakene ved våre sykehus er tilknyttet nødnett, slik at en kan sikre direkte kommunikasjon mellom ambulanse og mottakende helsepersonell ved sykehusene.

Luftambulansetjenesten til Helse Vest, som har baser i Bergen, Førde og Stavanger, vil nå kunne være på samme talegruppe under aksjon, og dette vil gjøre det enklere å samordne innsatsen også i luften, sier prosjektlederen.

AMK-sentralane er tilknyttet både telefoninettet og radionettet på en slik måte at de kan overta for hverandre. Dette er tenkt videreutviklet når man setter i gang med en felles AMK-sentral, med operatørar på de nåværende fire lokalisasjonene. Målet er å gi robuste tjenester med raskt svar på 113, effektiv varsling og få helseressurser fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten på vei til hendelsen så raskt som mulig.

Både brannvesenet og politiet har tatt i bruk nødnett på Vestlandet, og tidlig november måned vil alle etatene også bruke nødnett for varsling. Det nye nødnettet øker også nødetatene sine muligheter for bedre samvirke og kommunikasjon på vei til og under felles innsats.

Nødnett er imidlertid kun et verktøy, og uten regelmessig, faktisk daglig trening i starten, vil en ikke få til effektiv kommunikasjon. Det er derfor viktig å skape holdninger hos brukerne hvor man trener ofte på mange av funksjonene, slik at alt fungerer når man trenger det.

Samfunnet har store kostnader ved nødnettinvestering og drift, og helseforetakene har gjennomført omfattende opplæring av store personellstyrker. Det blir innsatspersonellet sin oppgave å kunne hente ut gevinstane når akutthendelsene oppstår, avslutter Terje Olav Øen, og ønsker lykke til med bruken.

About the Author: