Enorme avstander for ny AMK-sentral

Hjem/Nyheter/Nyheter fra media/Enorme avstander for ny AMK-sentral

Enorme avstander for ny AMK-sentral

1. juni er AMK i Harstad historie. Nå skal hele dekningsområdet til UNN betjenes av fire personer på sentralen i Tromsø.

Å si at det er langt fra Tysfjord kommune i Nordland til Burfjord på grensa mellom Troms og Finnmark, er underdrivelse. Ifølge googlemaps er distansen om man kjører E8, på mer enn 50 mil.

Enormt område

Tar man med ytterpunktet av dekningsområdet, som er Lødingen/Kvæfjord i vest, er det ikke småtteri AMK sin nye sentral i Tromsø skal dekke over.

– Det er et veldig stort område, men de som skal dekke det har fått god opplæring av AMK i Harstad. Vi har et godt kartverk, vi vet hvor alle ressursene står, og vi har god hjelp i den desetraliserte ambulansetjenesten som har god lokalkunnskap.

Det sier avdelingsleder for AMK og luftambulansetjenesten ved UNN, Nina Hesselberg. Hun bekrefter at AMK i Harstad snart er historie, og at sentralen skal driftes fra Tromsø.

– I Harstad blir det fortsatt legevaktsentral, og de ansatte fortsetter der, med unntak av ambulansekoordinatorene, som fortsetter i ambulansetjenesten, sier Hesselberg.

Mange oppgaver

Oppgavene til de fire medarbeiderne som håndterer den daglige driften er å besvare 113, varsle ressurser, og følge oppdrag inntil pasienten ankommer leveringssted.

I tillegg skal det koordineres ambulansefly, gjøre medisinske prioriteringer mellom oppdrag, kvalitetssikre ambulanseflybestillinger og koordinere gjennomføring av oppdragene.

Å motta, kvalitetssikre og gjennomføre ambulansebilbestillinger fra spesialist-, og kommunehelsetjenesten, blir også nye AMK sitt ansvar.

De skal i tillegg varsle mottagende sykehus, utløse alarmer ved kritisk syk pasient under transport inn, og koordinere og følge opp to ambulansehelikopter under oppdrag.

– Grunnbemanningen er to sykepleiere og to ambulansekoordinatorer, men det legges opp til at alle skal kunne besvare 113, sier Hesselberg.

Ikke sparetiltak

Hun understreker at omleggingen ikke er ment som et sparetiltak, og forsikrer at bemanningen er forsvarlig ut fra arbeidsmengde og oppgaver.

– Det er et stort område, men vi har god hjelp av både leger i vakt, legevaktsentraler og ambulanser. Vi er avhengig av et godt samspill, og det skal vi få til, sier Hesselberg.

– Det er egentlig et fantastisk system, med høy kompetanse i alle ledd. Det er ikke slik at helseforetaket sparer penger på dette, i realiteten oppbemanner vi, legger hun til.
Kilde: Ijobb.no

About the Author: