Politiker oppfordrer til å ringe 113 ved et hvert sykdomstilfelle i denne bygda

Hjem/Nyheter/Nyheter fra media/Politiker oppfordrer til å ringe 113 ved et hvert sykdomstilfelle i denne bygda

Politiker oppfordrer til å ringe 113 ved et hvert sykdomstilfelle i denne bygda

Bygda Segelvik i Kvænangen kommune i Nord-Troms er uten veiforbindelse. Fastboende, næringsliv, og eiere av fritidsboliger er avhengig av hurtigbåt for å komme seg til og fra Segelvik, men store deler av uka er bygda isolert. Man kan komme seg til Skjervøy mandag, men i fire dager er bygda utilgjengelig fra omverdenen.

– I nasjonale nyheter hører vi om snøskred og steinras som isolerer bygder, og det blir stor oppstandelse. Bor du i Segelvik er du isolert i fire dager, og man får ikke mulighet til legebesøk, handleturer, eller tilgang på medisiner.

Bygda har i dag seks anløp for næringsvirksomhet og fastboende, ifølge Irene Segelvik. Valenhamn som ikke har fastboende eller næringsliv, har også seks anløp.

– I tillegg har Reinfjord åtte anløp, men ingen næringsvirksomhet. Det rimer ikke at Segelvik skal ha færre enn det.

Hun sier at bygda er under utvikling, og flere satser på turisme og annen næring, men lite tyder på at samferdselen blir bedre.

– Det synes som at et løsningsforslag skal komme over natten, og alt skal hemmeligholdes fram til da.

Ingen tillit
Selv bor hun i Tromsø og er vara til kommunestyret i byen, men hun har sterk tilknytning til bygda hun bærer navnet til i Kvænangen. Hun sier at de som har tilhold der er svært avhengig av personfordring med båt, men at det stadig knytter seg større usikkerhet til den eksisterende båtruta.

– Vi føler oss nærmest oversett av fylket i denne saken, og det godtar jeg ikke, sier Segelvik.

Hun holder fylkesråd for samferdesel Ivar B. Prestbakmo (Sp) ansvarlig sammen med resten av fylkesrådet i Troms, samt fylkestingsmedlemmene. Hun sier at Prestbakmo skylder på kutt i samferdselsmidler fra regjeringa, men hun stoler ikke på at det er sant.

– Prestbakmo samarbeider med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet i denne saken. Han har støtte fra disse partiene, og alle involverte skyter seg selv i foten, sier Segelvik som selv er medlem av partiet Høyre.

Alvorlig situasjon
Nå vil hun gå drastisk til verks. Ikke bare truer hun med å melde seg ut av sitt eget politiske parti, men hun sier at usikkerheten rundt båttilbudet og ambulansetjenesten må få større følger.

– Jeg vil oppfordre alle som oppholder seg i Segelvik til å ringe 113 ved en hver sykdomsanledning for å sette et bilde på den alvorlige situasjonen bygda befinner seg i.

Hun forklarer at etter 1. mai går bygd Segelvik ei usikker framtid i møte når det gjelder ambulansebåten.

– Det er sagt at bygda skal dekkes av ambulansehelikopter, men det advarer jeg sterkt i mot. Ved dårlig vær vil ikke et helikopter kunne lande i Segelvik, og da blir man liggende syk og skadet uten å kunne få legehjelp, sier hun.

Hun frykter også at en annen båt skal overta dagens rutetilbud. Segelvik mener det vil koste mye å sette denne i stand til å kunne drifte et ambulansbåttilbud.

– En ny båt må bygges om til å kunne benyttes som ambulansebåt. Dette er noe jeg ønsker skal tas hensyn til når Kvænangsrutas framtid avgjøres, sie rhun.

Krevende
Ivar B. Prestbakmo sier at Kvænangsrutas skjebne vil avgjøres tirsdag i fylkesrådets aprilmøte.

– Vi gjør det vi kan for å sikre best mulig tilbud i hele fylket, innenfor den økonomien som stilles til rådighet fra staten. Jeg er opptatt av at vi skal løse utfordringene vi har med vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene i Troms på 6-8 mrd, det betyr mye for mange, samtidig som vi har et så godt ferge, båt og busstilbud for innbyggere i fylket som mulig, sier Prestbakmo.

Han sier at alle som kjenner til de økonomiske mulighetene fylkeskommunen får fra staten vet at det er svært krevende.

Kilde: Nordlys

About the Author: