Høringssvar – Forslag til lov om intelligente transportsystemer (ITS), m.m.

Hjem/Høringer, Publikasjoner/Høringssvar – Forslag til lov om intelligente transportsystemer (ITS), m.m.

Høringssvar – Forslag til lov om intelligente transportsystemer (ITS), m.m.

KoKom har svart på høring fra Samferdselsdepartementet (via Vegdirektoratet), angående «Forslag til lov om intelligente transportsystemer (ITS), m.m.».

Høringsbrevet og tilhørende dokumenter fra SD (VD/SVV) finner du her:

KoKoms høringssvar finner du her.

About the Author: